QlikView Business Intelligence a system SAP- część 2 - BPX

W pierwszej części artykułu omówiliśmy korzyści związane z wykorzystaniem QlikView jako narzędzia raportującego dla systemów ERP firmy SAP AG. W drugiej części postaramy się przybliżyć  techniczną stronę rozwiązania.

Jak wcześniej wspomnieliśmy, dla poprawnej współpracy z systemem SAP, firma QlikTech oferuje pakiet narzędzi o nazwie „QlikView SAP Connector”. Składa się on z certyfikowanego przez SAP AG konektora (a właściwie kilku konektorów, ale o tym w dalszej części artykułu) oraz zestawu gotowych, przykładowych aplikacji analitycznych do większości najpopularniejszych modułów SAP. Oczywiście aplikacje te są w pełni funkcjonalnymi raportami pozwalającymi „z marszu” rozpocząć pracę na naszych danych. Dodatkowo w zestawie znajduje się kilka aplikacji narzędziowych ułatwiających budowę własnych raportów m.in. generator zapytań OpenSQL umożliwiający przygotowanie zapytań do tabel z naszego systemu. Warto zauważyć, że narzędzie to umożliwia pobranie rzeczywistej struktury bazy naszego systemu wraz z tabelami i polami użytkownika (tzw. Zetki).

TYPY KONEKTORÓW

 1. QlikView SAP SQL Connector

Jest to najpopularniejszy i najszybszy typ konektora. Umożliwia pobranie danych z systemu ERP bezpośrednio z poszczególnych danych z wykorzystaniem języka OpenSQL. Pobieranie danych odbywa się z wykorzystaniem RFC oraz dołączonych do konektora transportów. Pobranych danych możemy użyć zarówno w aplikacji analitycznej jak również zapisać jest do zewnętrznych plików z danymi.

 1. QlikView SAP Query Connector

Konektor umożliwia wykonanie dowolnego SAP Query bezpośrednio z QlikView. Po jego wykonaniu zwracany jest zestaw danych w postaci tabeli. Podobnie jest w poprzednim przypadku wykorzystywane jest RFC oraz transporty.

 1. QlikView SAP Report Connector

Ten typ konektora umożliwia pobranie danych z systemu SAP za pomocą generowanych przez Spool-a raportów. Wydruk taki jest przechwytywany przez QlikView i zapisywany w pamięci jako tabela danych. Wbudowane w QlikView umożliwia podzielenie raportu na kolumny (wg. znaku rozdzielającego kolumny) oraz usunięcie niepotrzebnych danych (np. nagłówków kolumn powtarzających się na każdej stronie wydruku). Wykorzystywane jest tylko RFC, nie ma potrzeby instalacji transportów.

 1. QlikView SAP Extractor Connector

Umożliwia on użycie predefiniowanych źródeł danych systemu SAP (Extractorów). Dane zwracane przez Extractor zapisywane są przez QlikView jako pojedyncza tabela danych. Wykorzystywany jest mechanizm IDoc oraz RFC. Konieczna jest również instalacja transportów. Plusem tego rodzaju konektora jest łatwa implementacja przyrostowego pobierania danych oraz brak konieczności znajomości struktury danych na poziomie tabel z danymi podczas tworzenia raportów.

 1. QlikView SAP BAPI Connector

Konektor umożliwia wykonanie dowolnej funkcji z modułu funkcyjnego lub BAPI w systemie SAP. Z poziomu QlikView możemy przekazać do wykonywanej funkcji wymagane parametry. W tym typie konektora wykorzystywane jest RFC oraz transporty.

6 .QlikView SAP OLAP Connector

Konektor ten umożliwia zadanie zapytania z formacie MDX (Pseudo MDX) do hurtowni danych SAP BW. Zwrócone dane zostają zapisane w jednej tablicy danych QlikView. Odczytuje BEx Query jak i InfoCube. Posiada wbudowane narzędzie graficzne umożliwiające łatwe zbudowanie zapytania. Nie wymaga instalowania transportów.

 1. QlikView SAP OLAP Connector

Umożliwia pobranie danych bezpośrednio z obiektów DSO/ODS z hurtowni danych SAP BW. Dane ładowane są do jednej tabeli QlikView. Nie wymaga instalowania transportów.

W zestawie z konektorem klient otrzymuje komplet predefiniowanych aplikacji (raportów) do kilku najpopularniejszych modułów systemu SAP ERP. Są to:

 • SD –Sales and Distribution
  • AR – Accounts Receivable
  • AP- Accounts Payable
  • CO – Controlling
  • MM – Materials Management
  • PP – Production Planning
  • HR – Human Resources
  • FI – General Ledger
  • PS – Project Systems

Autor: Borys Pastuszek, Konsultant QlikView

Kontakt z Nami

W czym możemy Ci pomóc?

Wypełnij poniższe pola i wyślij formularz - odpowiemy niezwłocznie