Czy SAP jest tylko dla wielkich? - BPX

W XXI wieku każda duża firma, aby prawidłowo funkcjonować i się rozwijać, korzysta z zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Trochę inna sytuacja ma miejsce w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Jeszcze do niedawna do prawidłowego funkcjonowania wystarczały aplikacje MS Office i własne programy autorskie. Jednak ze względu na coraz większe wymagania własne oraz rynkowe można zauważyć tendencję przechodzenia na bardziej zaawansowane systemy.
Obecnie najważniejszym producentem aplikacji do zarządzania przedsiębiorstwem jest SAP AG. Firma ta w swojej ofercie ma grupę aplikacji służących do usprawnienia obsługi organizacji, w której skład wchodzą między innymi SAP Supplier Relationships Management (SAP SRM), SAP Supply Chain Management (SAP SCM), SAP Product Lifecycle Management (SAP PLM), SAP Customer Relationship Management (SAP CRM), SAP Enterprise Resourcing Planning (SAP ERP). Aplikacje te przynoszą przedsiębiorstwom olbrzymie korzyści gdyż pokrywają one wszystkie krytyczne obszary funkcjonalne występujące w firmach (księgowość, analizy, zarządzanie kadrami, procesy logistyczne, zaopatrzenie, sprzedaż, usługi, projektowanie, produkcja itp.). Ze względu na wysokie koszty oraz długotrwałość procesu wdrożenia tych rozwiązań wyłącznie duże firmy mogą sobie pozwolić na wyżej wymienione rozwiązania. Jednak chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku MŚP, SAP AG stworzył SAP Business All-in-One (AIO). Jest to rozwiązanie przystosowane do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw , w którego skład wchodzą zintegrowane systemy informatyczne bazujące na najlepszych wzorcach biznesowych klasy ERP, umożliwiające kontrolę wszystkich procesów biznesowych zachodzących w firmie. SAP AIO różni się od standardowego rozwiązania SAP nie tylko rynkiem docelowym, do którego kierowane są te produkty, kolejne różnice to m.in.: zakres rozwiązania, koszt i czas wdrożenia jak i poziom ryzyka związanego z implementacją.

Oczywistym jest fakt, iż w dużych korporacjach liczba procesów biznesowych tam zachodzących jest znacznie większa niż w małych i średnich przedsiębiorstwach, dlatego też zakres rozwiązania AIO został ograniczony do: księgowości, analiz finansowych i operacyjnych, procesów logistycznych, produkcji i sprzedaży. W praktyce okazuje się jednak, iż pokrywają one, co najmniej 90% procesów występujących w polskich firmach. Warto również dodać, że All-in-One charakteryzuje się dużą skalowalnością, co powoduje, iż nie ma problemu z dodawaniem do niego nowych aplikacji. Jeżeli chodzi o ryzyko, czas i koszt wdrożenia to te trzy czynniki są ze sobą ściśle powiązane. SAP AIO jest rozwiązaniem które powstało na podstawie przeszło 30 lat doświadczeń firmy SAP, co wiąże się z tym, że zostały w nim umieszczone wyłącznie najlepsze praktyki, które zostały wcześniej przetestowane i ich niezawodność jest gwarantowana. W związku tym ryzyko projektu zostało ograniczone do minimum, a fakt, że większość procesów biznesowych nie wymaga dodatkowej konfiguracji powoduje, iż firma może czerpać korzyści z nowego systemu już w trzy miesiące od momentu rozpoczęcia wdrożenia. Koszty związane z implementacją AIO są o wiele niższe niż przy standardowym rozwiązaniach SAP. W tym momencie można jednak zapytać dlaczego firma z rynku MŚP powinna zdecydować się na wdrożenie SAP Business All-in-One? W czasach, gdy na rynku istnieje olbrzymia konkurencja, klienci stają się coraz bardziej wymagający. Chcąc przetrwać i jednocześnie się rozwijać przedsiębiorstwa muszą postawić na innowacyjność. Do funkcjonowania nie wystarczy kilka zewnętrznych aplikacji i arkusze kalkulacyjne.

Z usług firmy SAP AG – lidera rynku rozwiązań do obsługi procesów biznesowych zarówno w Polsce jak i na świecie – skorzystało już przeszło 48 tys. klientów. SAP Business All-in-One jest światowej klasy oprogramowaniem dostosowanym do potrzeb przedsiębiorstw pod kątem wymagań stawianych w ich branży, które zapewnia wysoką dochodowość. Celem AIO jest spełnienie wszystkich obecnych potrzeb firm oraz rozwój wraz ze zmianami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. Ponadto rozwiązanie to daje możliwość błyskawicznej reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu i efektywnego realizowania wszelkich działań operacyjnych; przejrzystość informacji dzięki stale aktualizowanym raportom; spójność informacji we wszystkich jednostkach organizacyjnych; udoskonalony proces decyzyjny na każdym szczeblu organizacyjnym firmy. Co ważne SAP Business All-in-One jest dostosowany i stale aktualizowany pod kątem wymagań polskiego prawa.

Jak powszechnie wiadomo, w XXI wieku każda firma dąży do wzrostu wydajności, optymalizacji procesów biznesowych, jak i do redukcji kosztów. To stwierdzenie odnosi się zarówno do wielkich korporacji, jak i niewielkich firm. Do niedawna tylko sami giganci mieli możliwość osiągania swoich celów dzięki rozwiązaniom oferowanym przez lidera światowego rynku – firmę SAP, dlatego wartym uwagi jest fakt powstania SAP Business All-in-One – systemu informatycznego stworzonego z myślą o firmach z rynku MŚP.

Opracowanie:
Rafał Klawikowski
Konsultant wdrożeniowy

Kontakt z Nami

W czym możemy Ci pomóc?

Wypełnij poniższe pola i wyślij formularz - odpowiemy niezwłocznie