Controlling w systemie SAP – podstawy - BPX

Transformacja systemowa gospodarki Polski powodująca przejście od systemu gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki wolnorynkowej zapoczątkowała szereg zmian w procesach zarządzania przedsiębiorstwem. Narastająca konkurencja zmusiła kadrę zarządzającą do poszukiwania oszczędności, kontroli kosztów i przychodów oraz szczegółowych analiz rentowności, płynności i efektywności przedsiębiorstwa. Wykorzystywane w tym celu proste mechanizmy controllingowe szybko okazywały się bezużyteczne w rywalizacji o udziały w rynku, coraz częściej sięgano więc po zaawansowane narzędzia oferowane przez systemy klasy ERP. W odpowiedzi na potrzeby rynku powstał system SAP, który m.in. w ramach modułu CO oferuje szereg funkcjonalności wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.

W najnowszej wersji systemu, w controllingu, można odnaleźć takie podmoduły jak:

  • CO-OM – rachunek kosztów pośrednich,
  • CO-PCA – rachunek kosztów zysku,
  • CO-PA – rachunek wyników segmentów rynku,
  • CO-PC – controlling kosztów produktu.

Pierwszy z nich nie tylko pozwala nam odpowiedzieć na pytanie, jak wysokimi kosztami pośrednimi charakteryzuje się nasze przedsiębiorstwo, ale również umożliwia nam zidentyfikowanie pochodzenia kosztów, ich klasyfikację oraz rozłożenie za pomocą mechanizmu alokacji.

Kolejny podmoduł, CO-PCA – rachunek centrów zysku, okazuje się niezastąpiony w analizie przychodów i kosztów w ramach pojedynczych jednostek. Daje również możliwość strukturyzowania centrów zysku, dzięki czemu zyskujemy dodatkowy instrument do monitorowania efektywności na różnych poziomach ogólności (tj. poszczególnych zakładów czy całej branży).

CO-PA – jeden z najmłodszych podmodułów w systemie SAP, służy głównie do określenia i oceny rentowności poszczególnych segmentów rynku na podstawie wprowadzonych do systemu charakterystyk (np. produktów, klientów, zleceń czy kombinacji wymienionych cech). CO-PA stanowi najważniejsze narzędzie w procesie podejmowania strategicznych decyzji.

Ostatni z opisywanych podmodułów CO-PC pozwoli nam odpowiedzieć na pytania:

  • jaki jest koszt wyprodukowanych dóbr,
  • jaki jest próg rentowności dla danego produktu,
  • czy taniej będzie produkować w większych czy może w mniejszych partiach,

oraz

  • jak można usprawnić proces produkcyjny.

Opisane podmoduły i funkcjonalności oferowane w ramach modułu CO stanowią zaledwie ułamek możliwości SAP. Z całą pewnością można stwierdzić, że nie ma w tej chwili przedsiębiorstwa, które wykorzystywałoby każdą z opcji dostępnych w systemie.

Warto zastanowić się, czy w obliczu tak zaciętej walki konkurencyjnej wykorzystanie we własnym przedsiębiorstwie systemu SAP jest wciąż tylko jedną z możliwości, czy stało się już powinnością każdego, kto chce z tej walki wyjść zwycięsko.

Opracowanie:

BPX S.A.

Kontakt z Nami

W czym możemy Ci pomóc?

Wypełnij poniższe pola i wyślij formularz - odpowiemy niezwłocznie